Built Strata Development, 24 Studio Apartments

Built Strata Development, 24 Studio Apartments WEMBLEY GR6 - 1986